Adela Karsznia

współredaktorka anglojęzycznego pisma naukowego „Polish Theatre Perspectives” i współzałożycielka Theatre and Performance Across Cultures (TaPAC) – organizacji zajmującej się m.in. problemami przekładu kulturowego w dziedzinie teatru i performansu. W latach 2005–2013 współpracownica Instytutu Grotowskiego; w 2009 roku pod kierunkiem prof. Janusza Deglera obroniła doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim poświęcony działalności Teatru Laboratorium w drugiej połowie lat 60-tych. Jej obecne zainteresowania badawcze to sztuki widowiskowe jako wyraz/budulec tożsamości kulturowej i narodowej oraz rozwój humanistyki cyfrowej. Jako członkini brytyjskiego Translators Association regularnie tłumaczy na angielski teksty naukowe i literackie.