Grzegorz Ziółkowski

nauczyciel, reżyser, wydawca, tłumacz, autor książek o Peterze Brooku (2000) i Jerzym Grotowskim (2007). Pracuje jako prof. UAM dr hab. w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk. Kieruje PRACOWNIĄ ROSA oraz Acting Techniques Intensive Seminar ATIS. W ramach grantu NCN pisze książkę o samospaleniach w kulturze współczesnej. W latach 2004–2009 był Dyrektorem Programowym Ośrodka a następnie Instytutu Grotowskiego. Współprogramował program Roku Grotowskiego 2009. Zob.: http://grzeg.home.amu.edu.pl