Katarzyna Lemańska

absolwentka edytorstwa i wiedzy o teatrze (specjalność: performatyka przedstawień) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikowała m.in. w Gazecie Teatralnej „Didaskalia”, „Notatniku Teatralnym”, „Ricie Baum”, na platformach taniecPOLSKA i eCzasKultury. W 2017 roku dołączyła do zespołu redakcyjnego czasopisma „Performer”.