Katarzyna Woźniak

adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2013 roku sekretarz Stowarzyszenia Italianistów Polskich. Zajmuje się historią współczesnego teatru włoskiego oraz komparatystyką teatru. Jako autorka i tłumaczka współpracuje na stałe z wydawanym przez Instytut Grotowskiego internetowym czasopismem „Performer”, dla którego przełożyła m.in. teksty Eugenia Barby, Ferdinanda Tavianiego i Jean-Marie Pradiera. Od 2016 roku członek redakcji. Redaktorka serii wydawniczej „Meridiana”, poświęconych współczesnemu teatrowi włoskiemu i klasykom literatury włoskiej. Tłumaczka książki Gabriela Vacisa Dziesięć dni z Grotowskimi, autorka książki Przed Grotowskim. Przewodnik po Włoszech teatralnych. Inicjatorka i koordynatorka (2015–2018) Krakowskich Spotkań Italianistycznych, corocznych spotkań z tłumaczami i badaczami przekładów.