Marlena Krupa

adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Iberystyki). Obszar jej zainteresowań naukowych to: przekład literacki, literatura hiszpańskiego Złotego Wieku, poetyka i estetyka tekstów mistycznych, współczesna poezja polska i hiszpańska. Autorka artykułów z zakresu wspomnianej tematyki, monografii Duch i litera. Liryczna ekspresja mistycznej drogi św. Jana od Krzyża w polskich przekładach (słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011) oraz edycji nowego przekładu Pieśni duchowej Jana od Krzyża na język polski (Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2017).