„Rosja – odwilży już nie będzie”, wykład dr. Jędrzeja Morawieckiego, kwiecień 2017

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Wykład dr. Jędrzeja Morawieckiego w ramach kursu wiodącego „Szamanizm syberyjski. Praktyka” Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań, który odbył się 7 kwiectnia 2017 roku w Instytucie Grotowskiego w Sali Kinowej.

Spotkanie poświęcone szamanizmowi w kontekście radzieckiej polityki antyreligijnej, renesansu etnicznego po roku 1991, kiedy to naukowcy zaczęli przywdziewać szamańskie kostiumy, a działacze Komsomołu powracać do dawnych obrzędów. Jak szamanizm romansuje z Władimirem Putinem i co szamanów fascynuje w konsumeryzmie i w wizjach globalistycznych?

Wykład opierał się na następującej periodyzacji:

  • Zagłada w miejsce renesansu. Grupy religijne w Rosji po rewolucji październikowej (1917–1953)
  • „Żyjemy tu, nie czując pod stopami ziemi”. Religijność w ZSRR po śmierci Józefa Stalina (1953–1964)
  • Rzeczywistość po terrorze? Modyfikacja polityki antyreligijnej i sytuacja grup wyznaniowych w ZSRR po ustąpieniu Nikity Chruszczowa (1964–1990)
  • „Społeczna tabula rasa” – nadzieje i krach iluzji. Rosyjska sytuacja religijna po ZSRR (1990–2012)

Produkcja Instytut im. Jerzego Grotowskiego; czas trwania 1 godz. 50 min