Od lewej: Marek Cichosz, Dagmara Chojnacka, Mirosław Kocur, Jolanta Cynkutis, Ja

Anhelli
Drugie Studio Wrocławskie
Tekst wg Juliusza Słowackiego
Reżyseria Mirosław Kocur
Premiera: Wrocław,1 listopada 1987

 

Od lewej: Marek Cichosz, Dagmara Chojnacka, Mirosław Kocur, Jolanta Cynkutis, Janusz Stolarski, Sławomir Chwastowski, Bogumił Gauden
Fot. Marek Grotowski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl