Od lewej: Grażyna Błęcka-Kolska, Bogumił Gauden, Jolanta Cynkutis

Pieśń nad pieśniami
Drugie Studio Wrocławskie
Reżyseria Jan Jakub Kolski
Premiera: Wrocław, 20 grudnia 1986

 

Od lewej: Grażyna Błęcka-Kolska, Bogumił Gauden, Jolanta Cynkutis
Fot. Marek Grotowski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl