Od lewej: Grażyna Błecka-Kolska, Jolanta Kurach

Historia o ptaku Cis
Drugie Studio Wrocławskie
Tekst wg Joanny Kulmowej
Reżyseria Mariusz Jeznach
Premiera: Wrocław, 1 maja 1987

 

Od lewej: Grażyna Błęcka-Kolska, Jolanta Kurach
Fot. Marek Grotowski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl