Od lewej: Dariusz Domarecki, Jolanta Cynkutis, Bogumił Gauden

Anhelli
Drugie Studio Wrocławskie
Tekst wg Juliusza Słowackiego
Reżyseria Mirosław Kocur
Premiera: Wrocław, 1 listopada 1987

 

Od lewej: Dariusz Domarecki, Jolanta Cynkutis, Bogumił Gauden
Fot. Marek Grotowski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl