Magia grzechu
Drugie Studio Wrocławskie
Tekst wg Pedra Calderóna de la Barca
Reżyseria Mirosław Kocur
Premiera: Wrocław, 18 stycznia 1989


Fot. Marek Grotowski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl