Bolox il…
Drugie Studio Wrocławskie
Tekst wg Samuela Becketta
Reżyseria Kevin McGee
Premiera: Wrocław, maj 1987

 

Fot. Marek Grotowski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl