Na zdjęciu: Khalid Tyabji

Pieśń błazna
Drugie Studio Wrocławskie
Koncepcja, inscenizacja, realizacja Khalid Tyabji
Premiera: Wrocław, 2 czerwca 1987

 

Na zdjęciu: Khalid Tyabji
Fot. Marek Grotowski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl