Od lewej: Grażyna Błęcka-Kolska, Grzegorz Sikora, Janusz Stolarski, Jolanta Kura

Ajschylosa Prometeusz
Drugie Studio Wrocławskie
Tekst i reżyseria Mirosław Kocur
Premiera: Wrocław, 25 października 1986

 

Od lewej: Grażyna Błęcka-Kolska, Grzegorz Sikora, Janusz Stolarski, Jolanta Kurach
Fot. Marek Grotowski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl