Turandot
Drugie Studio Wrocławskie
Tekst wg Carla Gozziego
Reżyseria Dick van Gendt
Premiera: Wrocław, 3 października 1986

 

Fot. Henryk Koczan
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl