Od lewej: Tim Licata, Janusz Stolarski

Eliasz
Drugie Studio Wrocławskie
Tekst wg Martina Bubera
Reżyseria Mirosław Kocur
Premiera: Wrocław, 28 czerwca 1988

 

Od lewej: Tim Licata, Janusz Stolarski
Fot. Marek Grotowski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl