Pokaz pracy podczas XIV sesji Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru (ISTA)

Pokaz pracy podczas XIV sesji Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru (ISTA)
1–7 kwietnia 2005
Krzyżowa, Ośrodek Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Fot. Francesco Galli
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl