Próba do spektaklu Ur-Hamlet, pokazywanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu T

Próba do spektaklu Ur-Hamlet, pokazywanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Świat miejscem prawdy”
14–17 czerwca 2009
Wrocław, Arsenał Miejski

Fot. Francesco Galli
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl