Na zdjęciu: Eugenio Barba

Odin Festival, zorganizowany z okazji pięćdziesięciolecia Odin Teatret
2 września 2014
Wrocław, Hotel Wodnik

 

Na zdjęciu: Eugenio Barba
Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl