Odin Festival, zorganizowany z okazji pięćdziesięciolecia Odin Teatret; Kino Tea

Odin Festival, zorganizowany z okazji pięćdziesięciolecia Odin Teatret; Kino Teatralne
6 września 2014
Wrocław, Przejście Żelaźnicze

 

Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl