Na zdjęciu: Eugenio Barba i uczestnicy Odin Festival

Odin Festival, zorganizowany z okazji pięćdziesięciolecia Odin Teatret
7 września 2014
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Studio Na Grobli

 

Na zdjęciu: Eugenio Barba i uczestnicy Odin Festival
Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl