Od lewej: Roberta Carreri, Jana Pilátová, Iben Nagel Rasmussen

Rejs po Odrze z zespołem Odin Teatret
8 września 2014
Wrocław

 

Od lewej: Roberta Carreri, Jana Pilátová, Iben Nagel Rasmussen
Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl