Od lewej: Kai Bredholt, Jarosław Fret, Roberta Carreri, Donald Kitt, Anne Savage

Przejazd zespołu Odin Teatret z Ostrowa Tumskiego do Instytutu Grotowskiego
8 września 2014
Wrocław, Rynek

 

Od lewej: Kai Bredholt, Jarosław Fret, Roberta Carreri, Donald Kitt, Anne Savage
Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl