„Faust”

Faust
Teatr Polski
Tekst Johann Wolfgang Goethe
Reżyseria Jerzy Grotowski
Scenografia Piotr Potworowski
Premiera: Poznań, 13 kwietnia 1960

 

Od lewej: Władysław Głąbik (Faust), Zofia Żelewska (Małgorzata)
Fot. Grażyna Wyszomirska
Źródło: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego: dorota.kubica@instytut-teatralny.pl