Jerzy Grotowski podczas podróży do środkowoazjatyckich republik ZSRR

na zdjęciu: Jerzy Grotowski podczas podróży do środkowoazjatyckich republik ZSRR, 1956

opis na odwrocie zdjęcia: z muzułmańskim „babajem” - rozmowa o światopoglądzie

fot. archiwum Kazimierza Grotowskiego/Zakład Narodowy im. Ossolińskich

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Zakładem Narodowym im. Ossolińskich: www.oss.wroc.pl