Od lewej: Ludwik Flaszen i Eugenio Barba

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Świat miejscem prawdy”
16 czerwca 2009
Wrocław

 

Od lewej: Ludwik Flaszen i Eugenio Barba
Fot. Francesco Galli
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl