Od lewej: Krzysztof Rutkowski, Ludwik Flaszen

Faust, spotkanie seminaryjne z udziałem Krzysztofa Rutkowskiego, część cyklu „Akropolis, Faust, Hamlet. W teatrze mitów europejskich z Ludwikiem Flaszenem”, w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Świat miejscem prawdy” Sezon Mistrzów
24 listopada 2012
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Krzysztof Rutkowski, Ludwik Flaszen
Fot. Irena Lipińska
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl