Od lewej: Krzysztof Czyżewski, Ludwik Flaszen, Jarosław Fret

Akropolis, spotkanie seminaryjne z udziałem Krzysztofa Czyżewskiego, część cyklu „Akropolis, Faust, Hamlet. W teatrze mitów europejskich z Ludwikiem Flaszenem”, w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Świat miejscem prawdy” Sezon Mistrzów
15 grudnia 2012
Wrocław, Instytut m. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Krzysztof Czyżewski, Ludwik Flaszen, Jarosław Fret
Fot. Irena Lipińska
© Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl