Sympozjum „Inspiracje antropozoficzne w teatrze XX wieku”

Sympozjum „Inspiracje antropozoficzne w teatrze XX wieku”. Na zdjęciu Jerzy Prokopiuk, Ośrodek Grotowskiego, 27 października 1990

fot. Bruno Chojak

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl