Od lewej: Jean-Louis Barrault, osoby nierozpoznane

Jean-Louis Barrault jako honorowy gość Uniwersytetu Poszukiwań Teatru Narodów
25 czerwca 1975


Od lewej: Jean-Louis Barrault, osoby nierozpoznane
Fot. Teatr Laboratorium
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego


W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl