Od lewej: osoba nierozpoznana, Jean-Louis Barrault

Jean-Louis Barrault jako honorowy gość Uniwersytetu Poszukiwań Teatru Narodów 
czerwiec 1975

 

Od lewej: osoba nierozpoznana, Jean-Louis Barrault
Fot. Teatr Laboratorium
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl