Od lewej: osoba nierozpoznana, Jean-Louis Barrault

Jean-Louis Barrault jako honorowy gość Uniwersytetu Poszukiwań Teatru Narodów
czerwiec 1975


Od lewej: osoba nierozpoznana, Jean-Louis Barrault
Fot. Teatr Laboratorium
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego


W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl