Wystawa Krzysztofa Bednarskiego „Passage V and P”

Wystawa Krzysztofa Bednarskiego „Passage V and P” (Passage Vision and Prayer – wizja i modlitwa), Sala Teatru Laboratorium 18–31 marca 1992

fot. Bruno Chojak

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl