zespół Teatru Laboratorium na lotnisku w czasie podróży do Australii

Zespół Teatru Laboratorium na lotnisku w czasie podróży do Australii wiosną 1974; na pierwszym planie Ryszard Cieślak, Antoni Jahołkowski i Zygmunt Molik (siedzi); w głębi po lewej: Włodzimierz Staniewski

fot. Andrzej Paluchiewicz

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Andrzejem Paluchiewiczem: aepaluh@gmail.com