Rena Mirecka

2017-03-15
2017-09-05

Wypowiedzi Reny Mireckiej

 1. „Chodzi o coś o wiele ważniejszego”, z Reną Mirecką rozmawia Tadeusz Kornaś, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2001 nr 43–44 (czerwiec–sierpień), s. 55–59. Przedruki: [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 77–85; [w:] Tadeusz Kornaś: Aniołom i światu widowisko. Szkice i rozmowy o teatrze, Wydawnictwo Homini, Kraków 2009, s. 115–125.
 2. List, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1999 nr 29 (luty), s. 13.
 3. List, „Performer” 2011 nr 2.
 4. List do Ciebie, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 145–146.
 5. List do Haliny Gallowej, 2003, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 34.
 6. List do Zbigniewa Osińskiego, 2003, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 34. 
 7. Moja praca, moje życie, z Reną Mirecką rozmawia Teresa Błajet-Wilniewczyc, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 147–156.
 8. Przebudzenie, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 140–144.
 9. Przejazdem w Krakowie: mówi Siakuntala, z Reną Mirecką rozmawia A.M., „Dziennik Polski” (Kraków) 1962 nr 77 (5625), z 31 marca, s. 6.
 10. Z notatników, 1959–1964, wybrał i opracował Zbigniew Osiński, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 39–60.
 11. Wierzę w teatr, z Reną Mirecką rozmawiała Halina Garlińska, „Gazeta Robotnicza. Magazyn Tygodniowy” (Wrocław) 1965 nr 252.