Rena Mirecka

2017-03-15
2017-09-05

Artykuły i książki o Renie Mireckiej w języku polskim

 1. Brunelli Pier Pietro: Początek drogi. Moje pierwsze doświadczenia z Reną Mirecką, przełożyła Anna Górka, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 86–139.
 2. Cymerman Jarosław: Z Mekki do Medyny. Rena Mirecka i Zbigniew Cynkutis w Teatrze im. Juliusza Osterwy, „Performer” 2016 nr 11–12.
 3. Flaszen Ludwik: Laurka dla Reny, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 23–25; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 151–153.
 4. Kosiński Dariusz: Feniks, [w:] Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–2010, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011, s. 8–10.
 5. Kalendarium, opracował Bruno Chojak, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 148–162.
 6. Janik Karina: Parateatr Reny Mireckiej – próba charakterystyki, „Performer” 2016 nr 11–12.
 7. Osiński Zbigniew: Listy Jerzego Grotowskiego i Reny Mireckiej do Haliny Gallowej, 1957–1970, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 26–33.
 8. Osiński Zbigniew: Notatki Reny Mireckiej, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 35–38.
 9. Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005.
 10. Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–2010, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011. [katalog towarzyszący wystawie]
 11. Śnieciński Marek: Maciej Stawiński o „Teatrze człowieczym” Reny Mireckiej, [w:] Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–2010, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011, s. 4–6.