2017-12-22
2017-12-22

Jędrzej Morawiecki

„Wtedy zmieniło się wszystko”. Druga scena, czyli opisy doświadczeń mistycznych i odmiennych stanów świadomości

Nagranie, część 2

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Zapis dźwiękowy wykładu dr. Jędrzeja Morawieckiego, wygłoszonego 21 kwietnia 2017 roku w ramach kursu wiodącego „Szamanizm syberyjski. Praktyka” Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań, organizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego.

W świetle niedawnych doniesień prasowych i decyzji sądów w dzisiejszej Rosji mówić można o prześladowaniu „nienormatywnych” grup religijnych. Wśród represjonowanych grup znajdują się również szamaniści i neoszamaniści. W opartym na pogłębionych wywiadach biograficznych wykładzie, dr Jędrzej Morawiecki prezentuje opisy doświadczeń mistycznych mieszkańców dawnego ZSRR i ich znaczenie w życiu przeżywających je osób. Przytaczane wypowiedzi zostały zebrane przez autora podczas badań terenowych w Tomsku, Krasnojarsku i Ułan Ude.

O autorze