Propozycja współpracy – zaproszenie do nadsyłania tekstów do numeru 15 „Performera”

19 lipca 2018 roku minie pięćdziesiąt lat od pierwszych, zamkniętych jeszcze, pokazów ostatniego przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium – Apocalypsis cum figuris. To jedno z najważniejszych przedstawień (nie tylko polskich) XX wieku obrosło legendą, ale i obfitą literaturą. Wciąż jednak wydaje się dziełem inspirującym, nie do końca przebadanym pod względem historycznych analiz i interpretacji oraz współczesnych odczytań wykorzystujących nowe perspektywy, siatki pojęć i języki. Powstające przez kilka lat, nabierające ostatecznych kształtów w przełomowym, niezwykle gorącym okresie wiosny 1968 roku, grane po oficjalnej premierze (11 lutego 1969) przez ponad dekadę (ostatni pokaz 11 maja 1980), ewoluowało zarówno pod wpływem fundamentalnych zmian zachodzących w zespole („wyjście z teatru”), jak i w otoczeniu społecznym. Grane w wielu krajach świata w odmienny sposób rezonowało i było odczytywane w zależności od lokalnego kontekstu. Jednocześnie podejmowało zagadnienia i tematy wytyczające szczególne pole napięć w kulturze polskiej, uderzając z wielką mocą w katolicyzm i jego podstawowe wyobrażenia, mitologię zbawczej ofiary, pytania o etykę i politykę, wolność i pragnienie podległości. Uruchamiało silne procesy afektywne, odwołując się do niestematyzowanych pragnień seksualnych, przekraczających ówczesne normy.

W ostatnich latach w teatrologii pojawiły się inspirujące krytyczne odczytania Apocalypsis cum figuris (Agata Adamiecka-Sitek, Grzegorz Niziołek, Marta Kufel), prezentowane także na łamach „Performera”. Jego 15. numer chcemy poświęcić w całości temu przedstawieniu i tematom, które się z nim wiążą. Zapraszamy do nadsyłania artykułów proponujących analizy i interpretacje Apocalypsis cum figuris, nie stawiając przy tym żadnych ograniczeń co do wybranej perspektywy. Zapraszamy także do podjęcia refleksji nad obecnością w polskiej (i nie tylko) twórczości teatralnej tematów podejmowanych przez to przedstawienie.

Na abstrakty artykułów czekamy do 30 listopada 2017. Szczegółowe informacje o zasadach redakcyjnych dostępne są w zakładce „Dla autorów”. O wyniku naboru Autorzy nadesłanych propozycji zostaną poinformowani do 15 grudnia 2017. Abstrakty prosimy przesyłać mailowo na adres: redakcja [at] performer [dot] art [dot] pl.

Redakcja „Performera”