Doc.umentowanie teatru świata – zaproszenie do nadsyłania tekstów do numeru 16 „Performera”

W roku akademickim 2017/2018 kurs wiodący Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań prowadzonego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego poświęcony został teatrowi dokumentalnemu, przede wszystkim w jego rosyjskim wydaniu. Opiekun kursu Krzysztof Kopka, reżyser i dramaturg, zaproponował serię spotkań z artystami związanymi ze słynnym rosyjskim Teatrem.doc z Moskwy, ale także z analitykami życia społecznego. Idąc za tą propozycją, a jednocześnie kontynuując linię performatycznej i teatralnej refleksji nad światem, kolejny numer „Performera” chcemy poświęcić teatrowi dokumentalnemu oraz wymiarowi dramaturgicznemu i teatralnemu rzeczywistości politycznej i społecznej.

W aspekcie pierwszym interesują nas wszelkie odmiany praktyk teatralnych, zarówno współczesnych, jak i historycznych, wykorzystujące dokumentację i świadectwa, traktujących rzeczywiste wydarzenia jako punkt wyjścia dla pracy artystycznej. Zajmując się nowszymi zjawiskami, takimi jak rosyjski Teatr.doc czy głośna i modna metoda verbatimu, warto też przypomnieć o wiele wcześniejsze propozycje: przedwojenne faktomontaże czy powojenny teatr faktu. Z drugiej strony, warto zapytać o sytuację teatru dokumentalnego w kontekście rozwoju nowych mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, który zdecydowanie poszerzył możliwości ujawniania i prezentowania dokumentów oraz budowania wokół nich swoistej dramaturgii (szczególnym przypadkiem może być portal Wikileaks).

Dramaturgia i teatralność rzeczywistości społecznej i politycznej to oczywiście temat szeroki i jednocześnie leżący w samym centrum myślenia o świecie pozostającym we władzy społeczeństwa spektaklu (Guy Debord) czy wyzwania performansu (Jon McKenzie). Dlatego chcemy nieustannie zachęcać do podejmowania prób mierzenia się z nim poprzez analizy konkretnych zjawisk, wydarzeń i procesów. Interesują nas zarówno widowiska (konwencje partyjne, kampanie wyborcze, debaty publiczne) i przedstawienia polityczne (demonstracje i manifestacje), jak i całe kompleksy zjawisk politycznych i społecznych, składające się na swoisty styl danych ośrodków władzy, dramatyczne łańcuchy akcji i wydarzeń czy wręcz pozwalające na interpretacje specyfiki postępowania i charakteru danych grup społecznych poprzez odwołanie do znanych modeli dramatycznych (przykładami takich analiz i interpretacji są obecne w programie kursu Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań wykłady Wacława Radziwinowicza o teatrze Kremla i Andrzeja Ledera o Polsce na kozetce psychoanalityka). Nie narzucając żadnej konkretnej tematyki, oczekujemy zarówno na propozycje badaczy teatru i performansu, jak i przedstawicieli nauk społecznych i politycznych.

Na abstrakty artykułów czekamy do 28 lutego 2018. Szczegółowe informacje o zasadach redakcyjnych dostępne są w zakładce „Dla autorów”. O wyniku naboru autorki i autorzy nadesłanych propozycji zostaną poinformowani do 2 marca 2018. Abstrakty (objętość do 2000 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać mailowo na adres: redakcja [at] performer [dot] art [dot] pl.

Redakcja „Performera”