Wypominanie Grotowskiego – zaproszenie do nadsyłania tekstów do numeru 17 „Performera”

Dwadzieścia lat po śmierci Jerzy Grotowski wciąż jest przedmiotem intensywnej refleksji badawczej, wielu analiz i interpretacji, a także wspomnień. Jako „przedmiot badań” wcale się nie uleżał i nie ucukrował. Gorące spory dokoła takich „niekanonicznych” narracji jak wspomnienia Teresy Nawrot czy performans dokamerowy Karola Radziszewskiego i Doroty Sajewskiej Książę dowodzą tego najlepiej. Niezależnie od kontrowersji i dyskomfortów, jakie się z nim wiążą, ten stan swoistego napięcia utrzymujący się wokół Grotowskiego jest czymś pozytywnym, czyni bowiem jego osobę i dzieło żywymi, nie pozwala im popaść w zapomnienie. Pewną słabością z nim związaną jest natomiast wykorzystywanie i posługiwanie się w podtrzymujących go dyskusjach stereotypami, ogólnikami, prawdami przyjętymi na wiarę, a niekoniecznie mającymi pokrycie w źródłach i wspomnieniach świadków.

Idąc za tymi rozpoznaniami, w kolejnym numerze „Performera” proponujemy podjęcie procesu „wypominania” Grotowskiego. Słowo tytułowe jest świadomie dwuznaczne, wiąże się jednocześnie z „wypominkami”, a więc przywoływaniem pamięci o zmarłych, i z „wypominaniem komuś czegoś”. Sięgamy po nie, zapraszając do nadsyłania zarówno artykułów dotyczących biografii artysty, zwłaszcza jej mniej znanych fragmentów, jak i podejmujących nawet krytyczną, ale opartą na rzetelnym rozpoznaniu źródeł, refleksję nad jego decyzjami i postawą. Zachęcamy także do poszukiwania i przygotowania do publikacji wspomnień osób, które w różnych okresach życia znały Grotowskiego lub jego teatr, w tym także jego widzów pamiętających to, co w dokumentach nieuchwytne – atmosferę, wrażenia, podskórne, nieujmowane w słowa reakcje. Zależy nam z jednej strony na poszerzeniu archiwum dotyczącego Grotowskiego, a z drugiej na podjęciu uczciwej, współczesnej refleksji nad dziełem, które według niektórych było jego największą kreacją – nim samym.

Na propozycje artykułów naukowych, edycji materiałów źródłowych, wspomnień i wywiadów czekamy do 10 lutego 2019. Szczegółowe informacje o zasadach redakcyjnych dostępne są w zakładce „Dla autorów”. O wynikach naboru autorki i autorzy nadesłanych propozycji zostaną poinformowani w ciągu 2–3 dni od zakończenia naboru tematów. Abstrakty (objętość do 2000 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać mailowo na adres: redakcja [at] performer [dot] art [dot] pl. Artykuły zaakceptowane do publikacji przyjmujemy do 10 marca 2019.

Redakcja „Performera”