Instytucje kultury teatralnej – zaproszenie do nadsyłania tekstów do numeru 19 „Performera”

W 19 numerze „Performera” chcielibyśmy się zająć instytucjami, które od lat odgrywają coraz większą rolę w Polsce, a jednocześnie z racji swojej specyfiki i działania w wielu tradycyjnie definiowanych i rozgraniczanych obszarach niejako umykają opisowi i refleksji. Nazwaliśmy je roboczo „instytucjami kultury teatralnej”. Choć niekoniecznie i nie wszystkie zajmują się głównie czy przede wszystkim teatrem, to odgrywa on w ich działalności znaczącą rolę, także jako swoisty metamodel aktywności inter- i transdyscyplinarnej. Chcielibyśmy przeanalizować i zinterpretować pod różnymi kątami profile działania i kształt organizacyjny instytucji prowadzących działalność teatralną, niekiedy nawet repertuarową, a zarazem pretendujących do miana interdyscyplinarnych i społecznościowych centrów kultury. 

Jako przykładowe instytucje, które zaliczamy do tej grupy, wymienić można: Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie, Scenę Roboczą, Teatr Ósmego Dnia i Stary Browar – Nowy Taniec w Poznaniu, Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie, Fabrykę Sztuki w Łodzi i Teatr Sejneński – Fundację Pogranicze.

Sądzimy, że ze względu na swoją teatralność, oznaczającą i obszar, i sposób działania, instytucje te wyróżniają się na tle innych polskich niekomercyjnych ośrodków kultury, a jednocześnie tworzą grupę na tyle odrębną i interesującą, że warto zarówno zaprezentować ich indywidualne portrety, jak i naszkicować przynajmniej ich zbiorowe charakterystyki umieszczone na tle dzisiejszej sytuacji społeczno-politycznej oraz dokonań dawniejszych. Interesują nas zarówno ideowe deklaracje dotyczące celów, sposobów i obszarów działania, jak i krytyczne analizy rzeczywistych praktyk. 

Zachęcamy do sporządzania opisów i analiz wybranych projektów artystycznych i społecznych realizowanych przez tego typu instytucje, jak i ich sposobów organizacji pracy, systemów zarządzania czy tworzenia relacji z otoczeniem społecznym. Interesują nas wszelkie aspekty ich działalności, dlatego zapraszamy do nadsyłania propozycji także przedstawicieli innych dyscyplin niż teatrologia czy performatyka, na przykład specjalistów od zarządzania i organizacji pracy, ekonomistów, socjologów, badaczy rynku i public relations, prawników i wszystkich zainteresowanych badaniami instytucji kultury.

Na propozycje tekstów, ewentualnie wywiadów z przedstawicielami instytucji i materiałów dokumentujących ich działalność, czekamy do 31 marca 2020. O wynikach naboru autorki i autorzy nadesłanych propozycji zostaną poinformowani w ciągu 2–3 dni od zakończenia naboru. Abstrakty (objętość do 2000 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać mailowo na adres: redakcja [at] performer [dot] art [dot] pl

Redakcja „Performera”