Jean-Marie Pradier

Ciało widowiskowe. Etnoscenologia sztuk widowiskowych

przełożyła Kinga Bierwiaczonek

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

 

Dzieło Jean-Marie Pradiera to przekrojowe wprowadzenie do etnoscenologii, dyscypliny naukowej badającej zorganizowane zachowania widowiskowe człowieka w ich kontekście kulturowym. Autor analizuje antyczne, renesansowe oraz klasycystyczne działania widowiskowe oraz bada zależność między tymi działaniami a rozwojem nauk o człowieku. Prezentuje stosunek do ciała i jego funkcji w zachodniej myśli filozoficznej, a także w naukach medycznych i innych. Pokazuje, jak kształtowała się koncepcja ciała widowiskowego, na którą miały wpływ determinatury kulturowe i religijne danych epok, poglądy wybitnych twórców teatralnych oraz liczne przemiany społeczne i polityczne. Wreszcie w celu podkreślenia cech charakterystycznych zachodniego sposobu myślenia zestawia teorie europejskie z azjatyckimi

 

Zobacz recenzję Dariusza Kosińskiego

POLECONE EKSPRESEM

 • Performuj albo… Od dyscypliny do performansu
 • Ciało widowiskowe. Etnoscenologia sztuk widowiskowych
 • Aktor. Animator twórczych procesów
 • The post-taumatic theatre of Grotowski and Kantor. History and Holocaust in „Akr
 • „Didaskalia. Gazeta teatralna” nr 112 Grudzień 2012
 • „Zeszyty Naukowe PWST”
 • W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości
 • Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania
 • W labiryncie. Theodoros Terzopoulos spotyka Heinera Müllera
 • Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza
 • Raport dla El Greca
 • Czym jest teatr?
 • Spalić dom. Rodowód reżysera
 • Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej
 • „Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea
 • Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski
 • Ludwik Flaszen, Grotowski & Company
 • Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201