„Didaskalia. Gazeta teatralna” nr 112  Grudzień 2012

W numerze m.in.:

GROTOWSKI

Agata Adamiecka-Sitek: Grotowski, kobiety i homoseksualiści

Autorka analizuje spektakl Jerzego Grotowskiego Apocalypsis cum figuris (Teatr Laboratorium we Wrocławiu, prem. I wersji: 19 VII 1968) w kontekście agonu płci. Wbrew kanonicznym interpretacjom, Adamiecka-Sitek przeprowadza analizę kobiecości i męskości w dziele Grotowskiego, unaoczniając swego rodzaju dramatyzację mizoginistycznego dyskursu psychoanalizy, a także męskiej homoseksualności i rodzaju erotyki mistycznej.

POLECONE EKSPRESEM

 • Performuj albo… Od dyscypliny do performansu
 • Ciało widowiskowe. Etnoscenologia sztuk widowiskowych
 • Aktor. Animator twórczych procesów
 • The post-taumatic theatre of Grotowski and Kantor. History and Holocaust in „Akr
 • „Didaskalia. Gazeta teatralna” nr 112 Grudzień 2012
 • „Zeszyty Naukowe PWST”
 • W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości
 • Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania
 • W labiryncie. Theodoros Terzopoulos spotyka Heinera Müllera
 • Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza
 • Raport dla El Greca
 • Czym jest teatr?
 • Spalić dom. Rodowód reżysera
 • Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej
 • „Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea
 • Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski
 • Ludwik Flaszen, Grotowski & Company
 • Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201