Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze

pod redakcją Małgorzaty Leyko i Ireny Jajte-Lewkowicz

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005

POLECONE EKSPRESEM

 • Nowe historie 1. Ustanawianie historii
 • Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego
 • Przez teatr – poza teatr
 • Reduta jako mistyczne zwierciadło świata
 • Konteksty. Polska Sztuka Ludowa
 • Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski
 • My i nasze Siedliska
 • Słowo i gest
 • Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze
 • Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze. Część II
 • Teatr Danuty Michałowskiej. Od Króla-Ducha do Tryptyku rzymskiego
 • Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej
 • Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201
 • Książe. Hamlet Juliusza Osterwy
 • Raptularz kijowski
 • Wykłady o teatrze/Лекції про театр
 • „Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea
 • Spalić dom. Rodowód reżysera