Grotowski – Cieślak. Spojrzenia

redakcja i wstęp Małgorzata Leyko, Ryszard Michalski

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu, Kalisz 2010Niniejsza książka jest próbą udokumentowania wydarzeń Roku Grotowskiego w Kaliszu. Przypominamy w niej również trzykrotne wizyty twórcy Teatru Laboratorium podczas VI, VII i XX Kaliskich Spotkań Teatralnych. Omówienie udziału Grotowskiego w KST i odnalezione zdjęcia mają stanowić tło dla materiałów zaprezentowanych podczas seminarium Jerzy Grotowski – spojrzenia. Wzięli w nim udział wyjątkowi gości: prof. Maja Komorowska, aktorka związana z Teatrem Laboratorium, Alina Obidniak, wieloletnia dyrektorka kaliskiego teatru, a także prof. Dariusz Kosiński i prof. Grzegorz Ziółkowski, badacze drogi twórczej i poszukiwań kulturowych Grotowskiego. (fragment Wstępu)

POLECONE EKSPRESEM

 • Książę Niezłomny
 • Alina Obidniak, Pola energii
 • Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje
 • Peter Brook, With Grotowski. Theatre is Just a Form
 • Renata M. Molinari, Dziennik Teatru Źródeł. Polska 1980
 • Grotowski powtórzony
 • Grzegorz Ziółkowski, Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (
 • James Slowiak; Jairo Cuesta, Jerzy Grotowski
 • Jerzy Grotowski, Ku teatrowi ubogiemu
 • Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Labo
 • Grotowski – Cieślak. Spojrzenia
 • Peter Brook, Avec Grotowski
 • Dariusz Kosiński, Grotowski. Przewodnik
 • Tadeusz Burzyński, Mój Grotowski
 • Le theatre en Pologne/The theatre in Poland
 • Dariusz Kosiński, Teatra polskie. Historie
 • Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 2
 • Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 1
 • Ludwik Flaszen, Grotowski & Company
 • La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al. Parat
 • Jana Pilátová, Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelni antropologie
 • Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski