Zbigniew Osiński

Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 2

tom 2

słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010

Drugi tom zawiera prace opublikowane po śmierci artysty, wszystkie jednak zmienione dość gruntownie. Omówione są tu związki Grotowskiego z kulturą rosyjską, tradycją Meyerholda w polskim teatrze, znaczenie Brechta i Gurdżijewa w jego twórczości, próby Samuela Zborowskiego według Juliusza Słowackiego, niezrealizowane projekty filmów Andrzeja Wajdy o Teatrze Laboratorium, doświadczenie Góry Płomienia. Książkę zamykają studia Tadeusz Kantor i Jerzy Grotowski wobec Stanisława Wyspiańskiego oraz Tradycja i pamięć w wykładach Grotowskiego w Collège de France.

POLECONE EKSPRESEM

 • Wykłady o teatrze/Лекції про театр
 • Spalić dom. Rodowód reżysera
 • Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej
 • OUP-2012-plakat
 • „Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea
 • Jerzy Grotowski e il suo laboratorio. Dagli spettacoli a L’arte come veicolo
 • Czym jest teatr?
 • Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201
 • Dwa teatry – dwa światy. Opowieści
 • Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku. Część pierwsza: Kronika
 • Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku. Część druga: Studia
 • Ludwik Flaszen, Grotowski & Company
 • La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al. Parat
 • Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski
 • Jana Pilátová, Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelni antropologie
 • Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 1
 • Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 2
 • Raptularz kijowski