Konteksty. Polska Sztuka Ludowa

2008 rok LXII nr 1 (280)

Większą część numeru wypełniają teksty wygłoszone w czasie konferencji naukowej „Dwa teatry – dwa światy”, która odbyła się w dniach 10–12 maja 2008 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytułowe dwa teatry to Teatr Reduta oraz Gardzienice Włodzimierza Staniewskiego.

„Szczęśliwie udało nam się zgromadzić niemal wszystkich najważniejszych badaczy podejmujących trud mierzenia się ze spuścizną Reduty i dokonaniami Gardzienic. […] Prezentowany materiał, jak sądzimy, wyraziście pokazuje rzecz, na której zależało nam chyba najbardziej: odmienność tej linii teatru polskiego, której ważnymi punktami są Reduta i Gardzienice, a która stanowi przejaw holistycznego myślenia o kulturze i ma tak bliskie (choć czasem może niebezpieczne) związki z antropologią.”

(Ireneusz Guszpit, Dariusz Kosiński)

POLECONE EKSPRESEM

 • Przez teatr – poza teatr
 • Książe. Hamlet Juliusza Osterwy
 • Reduta jako mistyczne zwierciadło świata
 • Konteksty. Polska Sztuka Ludowa
 • Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski
 • My i nasze Siedliska
 • Słowo i gest
 • Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze
 • Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze. Część II
 • Wykłady o teatrze/Лекції про театр
 • Spalić dom. Rodowód reżysera
 • Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej
 • „Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Tea
 • Teatr Danuty Michałowskiej. Od Króla-Ducha do Tryptyku rzymskiego
 • Rena Mirecka. Teatr człowieczy. Maciej Stawiński: 30 fotografii z lat 1980–201
 • Nowe historie 1. Ustanawianie historii
 • Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego
 • Raptularz kijowski