Maria i Edmund Wiercińscy

Korespondencje

T. 2: 1946–1957

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Warszawa 2014

 

Dwutomowe wydanie korespondencji Edmunda Wiercińskiego z żoną Marią z lat 1926–1952, zawierające także ich listy do córki – Ewy Smołki z lat 1930–1957 oraz listy Mieczysława Wiercińskiego, Zeszyty wojenne Edmunda Wiercińskiego i Wspomnienia Marii Wiercińskiej, pisane po śmierci męża. Listy Wiercińskich przygotował do druku, opatrując przypisami i wstępem Marek Piekut. Publikacja kilkuset listów była możliwa dzięki uprzejmości wnuka artystów. Krzysztof Smołka zgodził się udostępnić to niezwykłe świadectwo życia i pracy dwojga wybitnych ludzi teatru, będące także niezwykłą kroniką polskiej rzeczywistości lat międzywojennych i pierwszego powojennego dziesięciolecia.

POLECONE EKSPRESEM

 • Ludwik Flaszen, Grotowski & Company. Źródła i wariacje
 • Aktorstwo polskie. Generacje
 • Aktor i cel
 • Uwolnij swój głos. Tworzenie obrazów w pracy nad głosem i mową
 • Praca aktora nad rolą. Materiały do książki
 • Praca aktora nad sobą
 • Aktorstwo. Sześć pierwszych lekcji
 • Prawda i fałsz. Herezje i zdrowy rozsądek w aktorstwie
 • Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym
 • Aktor. Animator twórczych procesów
 • Jerzy Grotowski, Teksty zebrane
 • Grotowski, Woman and Contemporary Performance. Meetings with Remarkable Women
 • Peter Brook. Ku teatrowi pierwszemu
 • Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską
 • Iwo Gall – redutowiec artysta teatru
 • Korespondencje
 • Korespondencje
 • Grotowski – narracje
 • Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie