Tadeusz Burzyński

Mój Grotowski

Wybór i opracowanie Janusz Degler, Grzegorz Ziółkowski

Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006Wyjątkowe miejsce w życiu Tadeusza zajmował Jerzy Grotowski. Bez wątpienia mocno zaważył na jego światopoglądzie i rozwoju duchowym. Był bowiem dla niego nie tylko największym artystą, ale ucieleśnieniem ideału twórczego życia. [...] Jednocześnie Grotowski stanowił dla Tadeusza niekwestionowany autorytet, uosabiający to, co w sztuce najistotniejsze: taki rodzaj doświadczenia egzystencjalnego, które wzbogacając nas wewnętrznie, umacnia jednocześnie poczucie własnej tożsamości i autentyczności.

Dlatego dla Tadeusza każdorazowy kontakt z Grotowskim był dużym przeżyciem. Ten zaś na pewno o tym wiedział i dawał mu prawo wstępu tam, gdzie nie dopuszczał dziennikarzy. (fragment Posłowia Janusza Deglera)

POLECONE EKSPRESEM

 • Książę Niezłomny
 • Alina Obidniak, Pola energii
 • Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje
 • Peter Brook, With Grotowski. Theatre is Just a Form
 • Renata M. Molinari, Dziennik Teatru Źródeł. Polska 1980
 • Grotowski powtórzony
 • Grzegorz Ziółkowski, Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (
 • James Slowiak; Jairo Cuesta, Jerzy Grotowski
 • Jerzy Grotowski, Ku teatrowi ubogiemu
 • Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Labo
 • Grotowski – Cieślak. Spojrzenia
 • Peter Brook, Avec Grotowski
 • Dariusz Kosiński, Grotowski. Przewodnik
 • Tadeusz Burzyński, Mój Grotowski
 • Le theatre en Pologne/The theatre in Poland
 • Dariusz Kosiński, Teatra polskie. Historie
 • Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 2
 • Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty - tom 1
 • Ludwik Flaszen, Grotowski & Company
 • La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al. Parat
 • Jana Pilátová, Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelni antropologie
 • Zygmunt Molik’s Voice and Body Work: The Legacy of Jerzy Grotowski