Ewa Domańska

Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Zagadnienie statusu martwego ciała/szczątków oraz postępowania z nim/i staje się obecnie coraz ważniejszym tematem dyskusji i etycznych dylematów ze względu na wykorzystywanie ciała jako rezerwuaru organów i jako materiału biologicznego (biopolityka). Duży wpływ na wzrost zainteresowania szczątkami mają także nasilające się problemy z zarządzaniem ciałami w przypadkach katastrof naturalnych, ataków terrorystycznych, masowych mordów i epidemii. Zagadnieniami tymi zajmuje się szybko rozwijająca się transdyscyplina badań określana jako „studia nad martwym ciałem” (dead body studies) i w jej właśnie ramach lokuje się Nekros. Autorka stawia tezę, że przyszłość myślenia o człowieku zależy między innymi od tego, jak przedstawiciele różnych dyscyplin poradzą sobie z przeformułowaniem rozumienia ontologicznego statusu i stosunku do martwego ciała i ludzkich szczątków. (…)

Książkę tę przenika przeświadczenie o nekrokratycznym charakterze ludzkości i konieczności ochrony ciał i szczątków zmarłych przed nieuprawnionym wykorzystaniem oraz profanacją. Głosi ona także „nekrokratyczny fundamentalizm” wracający do idei Giambattisty Vico, który przypominał, że słowo humanitas pochodzi od humando – grzebanie i że jednym z wyznaczników bycia człowiekiem jest dokonywanie pochówku.

POLECONE EKSPRESEM

  • Agnieszka Pietkiewicz, Fuga mundi
  • Katarzyna Woźniak, Przed Grotowskim. Przewodnik po Włoszech teatralnych
  • Performatyka. Terytoria
  • Ewa Domańska, Nekros
  • Dariusz Kosiński, Polski teatr przemiany
  • Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Labo
  • Ludwik Flaszen, Grotowski & Company. Źródła i wariacje
  • Dariusz Kosiński, Grotowski. Przewodnik
  • Jerzy Grotowski, Teksty zebrane
  • Dariusz Kosiński, Farsy-misteria